Příběh naděje a vznik SUPRAMEDEX

Jak jsem objevil sílu alternativní medicíny a přehodnotil svůj pohled na život.

Autor: SUPRAMEDEX - 02/2024

Život nás neustále konfrontuje s výzvami, které formují naši cestu a transformují naše hodnoty. V roce 2019 jsem se osobně setkal s tou nejbolestnější zkouškou, když mi vzala rakovina mojí drahou sestru. Její odchod mi otevřel oči ke zranitelnosti lidského osudu a nečekanému zvratu, kterým může život podléhat.

Sestra, která bojovala v tichosti, nikdy nesdílela svůj těžký boj s rakovinou s námi. Její náhlý odchod přišel tak rychle a nečekaně, že jsme neměli šanci se s ní ani rozloučit. Byli jsme hluboce zasaženi, když jsme zjistili, že měla možnost podstoupit biopsii, ale rozhodla se ji odmítnout. Možná se obávala potvrzení svých nejhorších obav a raději nechala svůj osud nejasný.

Její nečekaná ztráta nás zasáhla do hloubi duše a navždy proměnila naše životy. Přiměla nás zamyslet se nad tím, jak důležité je cenit si života a včas hledat pomoc.

Dva roky nato se rakovina opět vkradla do našeho života, tentokráte skrze boj, který vedl můj otec. Pevně odhodláni bojovat s veškerou dostupnou silou a obklopeni podporou, jsme se nakonec dočkali vítězství. Jeho příběh nám připomněl, že i v nejtemnějších okamžicích života může světlo naděje proniknout temnotou a přinést úlevu. 

Můj pohled na léčbu rakoviny prošel značnou proměnou, když jsem narazil na alternativní přístupy využívající extrakty z dřevokazných hub a začal je studovat. Původně jsem k těmto metodám přistupoval s velkou dávkou skepse, avšak řada vědeckých studií, na které jsem narazil, mě přiměla přehodnotit můj názor díky důkazům o jejich schopnosti posilovat imunitní systém a efektivně bojovat proti rakovině.

Houby, jako jsou Reishi, Chaga nebo Shiitake, jsou ceněny pro své potenciální léčivé účinky. Přestože neexistuje dostatek vědeckých důkazů podporujících jejich efektivitu v léčbě rakoviny, čím dál více lidí se obrací k těmto houbám jako k doplňkové terapii klasického léčebného procesu.

Mé pozorování a experimenty s těmito přírodními extrakty odhalily jejich přínos pro zlepšení celkového zdravotního stavu a životní energie. Tyto zkušenosti mě obohatily o hlubší porozumění alternativním léčebným metodám a naučily mě více si vážit každého okamžiku s těmi, které miluji.

Smrt mé sestry a cesta s alternativní medicínou mě nejen změnila, ale také mě inspirovala a motivovala k cestě do Číny, kolébky těchto léčivých tradic. Toužil jsem pochopit jejich principy a najít novou naději, kterou jsme ztratili s odchodem milované osoby.

Na své cestě do Číny jsem se hlouběji seznámil s tradiční čínskou medicínou a byl jsem doslova fascinován jejich 4000 let starými léčebnými principy, založenými na harmonii mezi tělem a přírodou.

Tradiční čínská medicína je známá svým celostním přístupem, který zdůrazňuje důležitost rovnováhy mezi tělem, myslí a duší. Podle starodávných čínských přesvědčení je lidské tělo považováno za malý vesmír, propojený s ostatními živými organismy prostřednictvím energetických drah tzv. meridiány. Nemoc je dle této filozofie důsledkem narušení energetické rovnováhy, a léčba se proto zaměřuje na její obnovu.

Určité druhy hub jsou v Číně považovány za významné léčebné prostředky s rozmanitými přínosy pro zdraví. Např. Reishi, označovaná jako "houba nesmrtelnosti", je tradičně využívána k posílení imunitního systému a zvýšení vitality. Chaga, známá jako "boží dar", je ceněna pro své protizánětlivé a antioxidační vlastnosti. Shiitake, oblíbená nejen v kuchyni, je rovněž oceňována pro své imunitu posilující účinky.

Moderní výzkum potvrzuje mnohé z těchto tradičních poznatků a odhaluje potenciál těchto hub v prevenci a léčbě rakoviny a dalších vážných onemocnění. Schopnost hub posilovat imunitní systém a chránit buňky před škodlivými volnými radikály je pozoruhodná a dává naději mnoha lidem bojujícím s nemocemi.

Můj pobyt v Číně mě obohatil nejen o znalosti tradiční medicíny, ale také o pochopení významu životní rovnováhy a harmonie s přírodou. Naučil jsem se ocenit jedinečné spojení mezi člověkem a přírodou a uvědomit si sílu, kterou nám příroda nabízí pro naše uzdravení a blahobyt. Zpět domů jsem se vrátil s novým pohledem na život a posláním sdílet své poznatky s ostatními. Moje zkušenosti s alternativní medicínou mě naučily být otevřený novým možnostem a hledat komplexní přístupy k léčbě, které respektují celistvost člověka a jeho spojení s přírodou.

Smrt mé sestry byla velmi bolestivá, ale také se stala spouštěčem životních událostí, které mě přivedly na cestu sebepoznání a hledání nových cest k uzdravení. Setkání s alternativní medicínou mě doslova pohltilo, obohatilo o nové poznatky a posunulo můj pohled na život. Díky těmto zkušenostem jsem se naučil více si vážit každého okamžiku, který mám s těmi, které miluji. Mým poselstvím je sdílet sílu přírody a pozitivní vliv alternativní medicíny na naše životy prostřednictvím produktů SUPRAMEDEX. Každý z nás má právo na komplexní a individuální péči o své zdraví a je důležité být otevřený novým přístupům, které nám mohou pomoci dosáhnout celkového blahobytu a štěstí.

O vzniku můžete také shlédnout video